English | Deutsch | Français

Kirazlı Köyü

Kirazlı Köyü 15. yy 'da üç aile tarafından kurulmuştur. Eşeoğulları, Köseoğulları ve Efendioğulları isimli bu aileler yerleştikleri bu bölgede eski zamanlardan kalma çok sayıda küp bulunmasından dolayı, yerleştikleri ve yurt edindikleri bu köye "Küplüce" adını vermişlerdir. Daha sonraları köyün de içinde bulunduğu ovadaki arazilerin oldukça verimli olması, köyün adının "Akçaova" olarak adlandırılmasına neden olmuştur. Köyde her türlü meyve ağacı ile beraber, ağırlıklı olarak Kiraz ağaçları bulunmaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren köy bu sefer "Kirazlı" ismini almıştır.

Aydın İli, Kuşadası ilçesine bağlı olan Kirazlı Köyü, ilçe merkezine 11 km uzaklıkta olup, denizden yüksekliği 200 metredir. Tepelik bir coğrafya içerisine kurulmuş olan köy, ormanlık alanlara komşudur. Genel geçim kaynağı tarımdır. Tarımda belli başlı konular meyvecilik (kiraz, zeytin, incir, üzüm, şeftali, ceviz, erik ve kayısı), sebzecilik (domates, biber, fasulye salatalık ve karpuz) ve her türlü tarla ürünleridir. 

Kirazlı Köyü 2004 yılından bu yana Ekolojik Tarım projesi geliştirmekte ve yürütmektedir. Bu proje ile hedeflenen; köyün, yaşamsal tüm unsurları ile beraber tasarlanmış, doğa ile uyumlu, bütünleşik ve de çok ileri bir geleceğe kadar sürdürülebilir bir yerleşime dönüştürülmesidir. Bu doğrultuda "Kirazlı Köyü Ekolojik Yaşam Derneği" kurulmuş olup, projenin gelişmesi ve yaygınlaşarak tüm köy halkının ve tarım arazilerinin dahil edilebilmesi için çalışmalarına devam etmektedir. 

Ayrıca Kirazlı Köyü'nde heryıl Haziran ayının ilk haftası Kiraz Festivali düzenlenmektedir. 2007 yılı için kesin tarih ve program belirlendiğinde bu siteden gerekli bilgiler duyurulacaktır.